Nytt för i år! Ge syn till Tanzania – så ger vi tillbaka till lokala välgörenhetsprojekt

Under flera år har Specsavers arbetat med projektet Ge Syn, där tusentals glasögon har skänkts av er i Sverige för att användas på nytt av behövande i Tanzania.

Eftersom vi även vill visa vårt engagemang i samhället kring våra butiker startar vi ett nytt och spännande välgörenhetsprojekt under 2016. Vi samlar inte bara in begagnade glasögonbågar för att fortsätta att ge bättre syn till människor i Tanzania, utan dessutom sponsrar varje Specsaversbutik en lokal välgörenhetsorganisation eller ett projekt där du bor!

Varför behöver lokala välgörenhetsorganisationer och projekt vårt stöd? Jo, de drivs ofta av entusiastiska volontärer och har inget kommersiellt mål. De förlitar sig på frivilliga krafter och medel, men det har blivit allt svårare för många av dessa organisationer att klara sig ekonomiskt. Och det är ju just de här projekten som verkligen kan göra skillnad i det lokala samhället. 

Därför har Specsavers startat projektet Ge Syn & Ge Tillbaka: för varje begagnat par glasögon som skänks till Tanzania skänker butiken en summa till en lokal välgörenhetsorganisation. Varje år går pengarna till en ny lokal organisation.

Läs mer om vår resa till Tanzania och våra lokala projekt på Om oss